เทศบาลตำบลฝั่งแดง


  
   


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
       
       
  


       
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

"ฝั่งแดงน่าอยู่   เคียงคู่วัฒนธรรม   ก้าวล้ำการศึกษา   ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน"                                                                                         เทศบาลตำบลฝั่งแดงยินดีต้อนรับ       

 
 
     
 
 
     
     

เทศบาลตำบลฝั่งแดง 193 หมู่ ที่ 8, ตำบล ฝั่งแดง อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
โทร. 042 058 250  

 

 

 

 

 ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel